Öylesine bir kişilik.

Sabah ‘hadi kalk geç kaldın’ diye bağırarak uyandırıldığımda ben:

bonus-mind:

image

(via brighttrash)

Notes
113
Posted
3 days ago
uykuhuzurverir:

İşte bu yüzden erkeğin kızdan uzun olması lazım..

uykuhuzurverir:

İşte bu yüzden erkeğin kızdan uzun olması lazım..

(via brighttrash)

Notes
7703
Posted
3 days ago

Sözlüme düşük veren hocayı görünce ben:

anadoluyaacilankapi:

image

(via anadoluyaacilankapi)

Notes
18
Posted
3 days ago

bosayasayangenc:

sevgimaciyor:

sevimli-okuz:

sosislipuding:

problemmivardostum:

birazmuzikbirazuyku:

YA ASDFGHŞJKŞKd:D:D:dD:D

Allah kahretsin bi de bakıp düşünüyorum ya sajdhgaj

Ya of aq yaa paokfopasdkfoksdfoskdpokasdpofksdfsdf

Ö asfdsfadfadfasdfdggdfgh

Kusam mı

Ö jkdgljfgfsjdgklfhdgkfg

(Source: birazmuzikbirazkahvem, via kitapdunyasi)

Notes
9084
Posted
3 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter